مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

اطلاعیه برای دانشجویان کارشناسی مهندسی هسته ای
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٥  کلمات کلیدی:

به اطلاع دانشجویان عزیز مهندسی هسته ای می رسانم که جناب آقای دکتر منصوری به سمت مدیر گروه جدید، منصوب شده اند. ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان از دانشجویان می خواهم امور مربوط به رشته خود را از این پس از طریق ایشان پیگیری نمایند.

همچنین تعداد 5 نفر از خانمهای دانشجو که کارآموزی خود را تابستان امسال در اصفهان گذرانده اند و هنوز نمره برایشان رد نشده است، لازم است هرچه سریعتر با در دست داشتن گزارش کارآموزی به دفتر اینجانب مراجعه کنند.