مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

از مایشگاه های آشکارسازی و فیزیک هسته ای
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٥  کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویانی که در این دو آزمایشگاه ثبت نام نموده یا مایلند ثبت نام کنند:

همانطور که در اطلاعیه های قبلی اعلام شده است رعایت موارد زیر ضروری است و مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از عدم رعایت ضوابط به عهده شخص دانشجو می باشد:

1) این دو ازمایشگاه الزاما بایستی با یکدیگر اخذ شوند.

2) هر دانشجو موظف هر دو ازمایشگاه را در یک روز بگیرد. زیرا زمان لازم برای انجام ازمایشات 4 ساعت است و دانشجویان هفته درمیان از هسته ای و یک هفته درمیان آز آشکارسازی دارند. بنابراین به کلاسهایی که بعد یا قبل از آزمایشگاه گرفته شده، به موقع نمی رسید.

3) این دو آزمایشگاه منحصرا برای دانشجویان سال آخر می باشد.