مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات آشکارسازی
ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤  کلمات کلیدی:

دانشجویان عزیز درس آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای برای مشاهده نمرات خود به ادامه مطلب مراجعه نمایند. رویت برگه ها به مدت یک هفته از تاریخ اعلام نمرات در ساعات حضور.


شماره دانشجویی نیم ترم/5 کلاسی پایان ترم/15 نهایی/20
1554 2.50   8.5 11
1561 3.75   13.5 18
1569 3.75   9 12.75
1576 3.50   11 14.5
1578 5.00   14 19
1579 3.00   9.5 12.5
1580 1.75   10.5 12.25
1587 4.50   13 17.5
1590 5.00   9 14
1594 3.50   12.5 16
1610 4.00   13.5 18
1625 0.00   7 7
1632 3.25   11 14.25
1633 3.75   14 18.667
8530 1.75   6 7.75
1639 3.75   10 13.75
1641 3.00 0.25 7 10.25
1647 3.50   10 13.5
9003 3.00   9.5 12.5
1673 4.00   10.5 14.5
1681 3.75   12.5 16.25
1682 3.75   9 12.75
1692 2.50   11.5 14
1698 1.50   10 11.5
1799 4.50   11.5 16
9055 3.25   7.5 10.75
1706 3.25   8.5 11.75
3228 4.00   7.5 11.5
1709 3.00   9 12
1710 4.50   10.5 15
1718 4.50   11.5 16
1720 4.50   13.5 18
1728 3.25   10 13.25
9097 0.25   6.5 6.75
1734 4.50   12 16.5
1740 4.00   9 13
9117 4.25   11 15.25