مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات آشکارسازی
ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٩  کلمات کلیدی:

به نام خدا

نمرات میان ترم درس آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای

دانشجویان کارشناسی مهندسی هسته ای اعلام شد.

رویت برگه ها : به مدت یک هفته از تاریخ اعلام نمرات در ساعات حضور ، در دانشکده فیزیک پلاسما

به ادامه مطلب رجوع کنید

 نام و نام خانوادگی

نیم ترم/5

بصیری حمید

5.00

جغتایی مرضیه

5.00

نجفی علیرضا

4.50

گلابی آرسام

4.50

مطلوبی مینا

4.50

مشتی زاده انسیه

4.50

محمدزاده کیمیا

4.50

ثمریها بهاره

4.50

وظایفی مهسا

4.25

متولی سید رضا

4.00

خوش اندام امین

4.00

وحید پور مجتبی

4.00

علی بابایی مهسا

4.00

1682

3.75

1569

3.75

1681

3.75

 

3.75

1633

3.75

1561

3.75

1647

3.50

1594

3.50

1576

3.50

1706

3.25

9055

3.25

1632

3.25

1728

3.25

1579

3.00

1641

3.00

1709

3.00

9003

3.00

1554

2.50

1692

2.50

1580

1.75

8530

1.75

1698

1.50

9097

0.25

1625

0.00