مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات مقدمه
ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٥  کلمات کلیدی:

نمرا ت میان ترم درس مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای را در ادامه مطلب مشاهده کنید. برای دیدن برگه ها به مدت یک هفته به اتاقم در فیزیک پلاسما مراجعه کنید. پاسخ های صحیح را هم همانجا روی برد طبقه سوم می توانید ببینید. در صورتی که میان ترم کم شده اید می توانید پایان ترم 13 از 15 بگیرید تا از میان ترم شما صرفنظر شود. ( در ضمن کسانی که هم غیبت زیاد کرده اند وهم در درس کوتاهی نموده اند اگر در پایان ترم جبران نکنند ناچارم که نظر مشورتی خود را خدمت اولیائ محترم ایشان ابراز نمایم.)

یادآوری می کنم با توجه به تعطیلی های مکرر روزهای شنبه و دوشنبه شرکت در کلاسهای هفته آینده الزامی بوده و احتمال تشکیل کلاس جبرانی هم وجود دارند. غیبت در این کلاسها جبران ناپذیر خواهد بود.


به نام خدا

نمرات میان ترم درس مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای

 

شماره دانشجویی

 

نیم ترم/5

900573790

 

0

900582015

 

2.5

900491738

 

2

900588452

 

3

900582342

 

3.75

900569142

 

2.75

900570610

 

2.75

900556984

 

2.5

 

جلال

4.25

890179986

 

3

900549151

 

1.75

900463570

 

3

900441333

 

3

900499830

 

1.75

900447150

 

3.75

900366120

 

1.25

900640409

 

1.75

900461526

 

2.75

 

شعاعی

4.25

900389732

 

0.75

900491706

 

2.75

900637660

 

1.25

900575104

 

3.75

شماره دانشجویی

 

نیم ترم/5

     

900476657

 

2.75

890180093

 

3

 

عبدالغفاری

4

900466797

 

2.5

 

فتاح نرگس

4.25

900245703

 

1.75

 

لطف ابادی

4.25

900523430

 

2

900480656

 

3.75

 

مرشدی

4.75

 

معینی

4

 

مهری

4.25

900552479

 

2.75

900556122

 

3

900487360

   

890179977

 

1.25

900540874

 

2.75

900573796

 

0.75

 

حاجیان

4.25

890179991

 

1

 

حیدری ساناز

4.25

890180009

 

1.5

900473405

 

3.75

890180054

   
 

سیف الدینی

4.25

900435274

 

2.25

900612412

 

2.75

900462317

 

3

شماره دانشجویی

 

نیم ترم/5

900566902

 

3.5

870159006

   
 

علیزاده

4

900487252

 

2.75

900478697

 

2.75

900590612

 

1

900446750

 

0.25

900589835

 

0.5

 

کریمی علویجه

4.25

890180214

 

1.75

 

نیک گفتار

4.25

 

ابراهیمی

4.25

900430533

 

3

 

توسلی امیرحسین

4.75

890179978

 

3

900467681

 

3

900430817

 

3

900487070

 

3.75

900580755

 

2.25

900447174

 

3.25

900572642

 

3.25

900465644

 

3.25

900500345

 

1.75

900576840

 

2

900318973

 

2.25

900474449

 

1.75

900142776

 

3.25

900258553

 

2.75

890180106

 

3.25

شماره دانشجویی

 

نیم ترم/5

     

900497570

 

2.5

900439570

 

3.25

890180117

 

2.75

900593413

 

2.25

900449827

 

2

900461589

 

3.75

900461827

 

2.75

900573608

 

2.5

 

کلوانی

4

890180170

 

3.5

900554959

 

3.25

890180181

 

2.75

900581659

 

2.25

900431402

 

1.75

900566750

 

3

900506421

 

2.5

900638631

 

3.25