مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای
ساعت ٦:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٩  کلمات کلیدی:

نمرات درس فوق را در ادامه مطلب می توانید ببینید. جهت مشاهده اوراق در ساعات حضور تا آخر این هفته 13 بهمن مراجعه کنید.


شماره دانشجویی

نام خانوادگی

نیم ترم/5

کلاسی

پایان ترم/15

نهایی

 

ابراهیمی

4.75

0.25

13.25

18.25

 

اکبرزاده

4.75

 

13

17.75

9942

 

3

 

11.75

14.75

9944

 

2.75

 

12

14.75

9958

 

4

0.25

8.75

13

9970

 

3.75

0.5

12.25

16.5

9972

 

4

0.25

10

14.25

9977

 

2.75

0.25

3

6

9986

 

 

 

 

غ

9989

 

3

 

12

15

0009

 

1

 

2.25

3.25

0013

 

4.5

 

7.5

12

 

رشیدی

5

0.75

14.5

20

0054

 

1

 

6.5

7.5

0086

 

0.75

 

8.75

9.5

0088

 

3

 

10

13

0091

 

 

 

 

غ

9006

 

 

 

 

غ

1671

 

غ

 

9.25

9.25

0106

 

3.25

 

3.25

6.5

9570

 

 

 

 

غ

0117

 

2.5

 

4.5

7

0151

 

3

 

11.75

14.75

0181

 

2.5

 

3.5

6