مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

اعلام نمرات فیزیک هسته ای
ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٧  کلمات کلیدی:

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

حاصل تلاش شما در درس فیزیک هسته ای به شرح زیردر ادامه مطلب به اطلاعتان می رسد.

 رویت برگه ها در ساعات حضور

 نمرات اخر همین هفته نهایی می شود.


شماره دانشجویی

نیم ترم/5

کلاسی

پایان ترم15/

نهایی

4960

0.75

 

غ

غ

8612

2.25

0.25

9.75

12.25

5887

5

 

10.5

15.5

3930

3.25

 

10.25

13.5

3934

1.5

0.25

7.25

9

4439

1.75

 

1.5

3.25

0011

1.5

0.25

10.5

12.25

9828

5

0.5

12

17.5

4886

4

0.25

14

18.25

0331

3

0.25

9.25

12.5

1504

2

0.25

5.75

8

5254

5

0.25

9.75

15

1490

3

0.25

9

12.25

8528

2.25

0.25

6.75

9.25

3716

0

0.25

غ

غ

5882

2

 

4.75

6.75

9820

3.5

0.25

8

11.75 (12)

2756

3.5

0.5

12

16

7908

2.75

 

7.5

10.25

3023

2

0.25

1

3.25

1018

3

0.25

9.75

13

0509

4.25

 

9.75

14

9884

2

 

10.25

12.25

 

2.5

 

7.75

10.25