مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات راکتور (جدید)
ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۳٠  کلمات کلیدی:

نمرات ازمون پایانی راکتور( از 15 نمره ) آماده شده است. جهت روئیت برگه ها تا یک هفته پس از اعلام نمرات در یکی از روزهای حضور به اتاقم در فیزیک پلاسما مراجعه نمایید.

نمرات نهایی شد. به ادامه مطلب مراجعه کنید.


شماره دانشجویی

نام خانوادگی

نیم ترم/4

کلاسی

پروژه/2

پایان ترم/15

نهایی

 

احمدی نژاد

3.50

0.75

2.00

14.25

20.0

 

اسماعیل زاده

3.58

0.50

2.00

14.00

20.0

8541

 

2.00

0.25

 

6.50

8.8

 

بصیری

3.42

0.50

2.00

14.50

20.0

1587

 

1.67

 

1.25

8.50

11.4

1590

 

2.58

 

1.50

11.25

15.3

1594

 

2.75

 

1.75

10.00

14.5

8924

 

2.17

 

1.90

12.50

16.6

 

درویش

1.83

 

1.25

14.00

19.0

8539

 

 

 

 

 

غایب

1649

 

1.33

0.25

1.00

11.00

13.6

1639

 

1.58

 

2.00

9.75

13.3

8980

 

 

 

 

10.25

13.7

8563

 

1.25

 

 

11.50

12.8

1651

 

0.42

 

 

 

غایب

1710

 

1.67

 

1.00

11.25

13.9

3092

 

 

 

 

 

غایب

1718

 

1.75

 

0.75

12.50

15.0

 

مطلوبی

3.33

 

2.00

11.75

17.1

9103

   

 

 

 

غایب

 

وظایفی

3.67

 

1.50

12.50

17.7

9122

 

1.25

 

1.25

8.00

10.5

8873

 

2.25

0.25

1.50

4.50

8.5

1574

 

2.75

 

1.50

8.75

13.0

 

بشیری

3.00

0.25

1.25

13.25

17.8

8897

 

 

 

1.25

5.50

8.2

8898

 

 

 

 

 

غایب

8907

 

 

 

 

5.00

5.0

8930

 

0.50

 

0.25

3.75

4.5

 

سلطان محمدی

3.50

0.75

2.00

14.75

20.0

8530

 

 

 

 

 

غایب

8972

 

2.00

 

0.50

8.00

10.5

9003

 

 

 

1.50

7.50

9.0

1666

 

0.92

 

1.00

2.00

3.9

1669

 

1.00

 

0.50

6.00

7.5

1673

 

3.58

 

0.75

11.25

15.6

9012

 

 

 

 

 

غایب

9021

 

1.00

 

 

6.25

7.3

1681

 

2.75

 

2.00

6.50

11.3

1682

 

2.42

 

2.00

11.25

15.7

1698

 

1.50

 

1.50

5.00

8.0

1700

 

2.83

 

1.50

10.50

14.8

9055

 

2.67

0.75

2.00

5.50

10.9

1709

 

0.92

 

2.00

9.25

12.2

9061

 

 

 

1.50

12.50

14.0

9063

 

1.42

 

1.50

5.75

8.7

8540

 

 

 

 

 

غایب

9073

 

2.58

 

0.25

8.25

11.1

9123

 

2.17

 

 

7.50

10.0