مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

تغییر ساعات خضور در نیمه دوم تیرماه
ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢  کلمات کلیدی:

به نام خدا

به اطلاع دانشجویان عزیز می رسانم که روزهای دوشنبه 14 تیرماه و شنبه 19 تیرماه به علت مسافرت در دانشگاه حضور ندارم. البته جایگزین آن یک شنبه و دوشنبه 20 و 21 تیرماه از ساعت 10 تا 15 در دفترم هستم و چهارشنبه 23 تیرماه را نیز به علت برگزاری مصاحبه دکتری حضور ندارم.  

دکتر اطهری، مدیر پژوهش و فن آوری دانشکده فنی