مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

ساعات حضور
ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۸/٢٤  کلمات کلیدی:

ساعات حضور اینجانب در ترم جاری جهت انجام امور پژوهشی، رفع اشکال کلاسی، مشاوره دانشجویان ( ترجیحا با هماهنگی قبل) عبارت است از:

شنبه 13-15

یک شنبه 8-12

سه شنبه 8-( هفته درمیان جلسات پژوهش و گروه برگزار می گردد)