مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات آشکارسازی و دزیمتری
ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٠  کلمات کلیدی:

به نام خدا

نمرات آشکارسازی و دزیمتری دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی اعلام شد.

رویت برگه ها در ساعات حضور تا یک هفته بعد. دانشجویان غایب در آزمون لازم است ظرف یک هفته دلایل غیبت خود را مستند کرده و ارائه نمایند در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته خواهد شد.


 
نمرات آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٠  کلمات کلیدی:

به نام خدا

نمرات آزمون میان ترم درس آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای دانشجویان کارشناسی مهندسی هسته ای اعلام شد. در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

رویت برگه ها در ساعات حضور تا یک هفته بعد. در همین یک هفته غایبین آزمون فرصت دارند تا در صورتی که دلیل موجهی جهت عدم شرکت در امتحان دارند  مستندات آن را ارائه نمایند. در غیر اینصورت صفر محسوب خواهد شد.