مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات میان ترم جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۳  کلمات کلیدی:

رویت برگه ها در ساعات حضور تا یک هفته


 
نمرات اشکارسازی و دزیمتری کارشناسی ارشد
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢٠  کلمات کلیدی:

نمرات درس فوق در کارنامه قابل مشاهده است. ریز نمرات شما در ادامه مطلب آمده است. رویت برگه ها روز یک شنبه و سه شنبه 9 تا 14 می باشد. (به استثنائ یک شنبه 10 تا 12 که جلسه دارم).

پ.ن: برای سه دانشجویی که در میان ترم غیبت داشتند نمرات پایان ترم انها به 18 (به جای 14) نرمالیزه شده است.


 
نمرات درس جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای
ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٦  کلمات کلیدی:

نمرات درس فوق از طریق کارنامه دانشجویان قابل رویت است. مشاهده برگه ها روز سه شنبه هفته جاری و شنبه 13 تیرماه از ساعت 10 تا12


 
نمرات آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٥  کلمات کلیدی:

نمرات دانشجویان در کارنامه اعلام گردیده است. دانشجویان عزیز می توانند روز سه شنبه هفته جاری یا روز شنبه 13 تیر ساعت 10 تا 13 جهت رویت برگه های خود مراجعه نمایند.


 
نمرات درس فیزیک هسته ای
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱۳  کلمات کلیدی:

دانشجویان درس فیزیک هسته ای می توانند نمرات نهایی این درس را در کارنامه خود ملاحظه کنند . رویت برگه ها در هفته جاری روز یک شنبه ساعت 12 تا 14 و روز سه شنبه ساعت 9تا 11 صبح می باشد. 


 
نمرات آشکارسازی و دزیمتری
ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٠  کلمات کلیدی:

به نام خدا

نمرات آشکارسازی و دزیمتری دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی اعلام شد.

رویت برگه ها در ساعات حضور تا یک هفته بعد. دانشجویان غایب در آزمون لازم است ظرف یک هفته دلایل غیبت خود را مستند کرده و ارائه نمایند در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته خواهد شد.


 
نمرات آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٠  کلمات کلیدی:

به نام خدا

نمرات آزمون میان ترم درس آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای دانشجویان کارشناسی مهندسی هسته ای اعلام شد. در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

رویت برگه ها در ساعات حضور تا یک هفته بعد. در همین یک هفته غایبین آزمون فرصت دارند تا در صورتی که دلیل موجهی جهت عدم شرکت در امتحان دارند  مستندات آن را ارائه نمایند. در غیر اینصورت صفر محسوب خواهد شد.           


 
نمرات میان ترم فیزیک هسته ای
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٢  کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد که درس فیزیک هسته ای را با اینجانب دارند. در ادامه مطلب می توانید نمرات میان ترم خود را از سقف 5 نمره مشاهده نمایید. روئیت برگه ها تا یک هفته در ساعات حضور


 
← صفحه بعد