مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

ساعت حضور در تابستان 95
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢٩  کلمات کلیدی:

حضور روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) ساعت 10-15

جلسات شورای پژوهش روزهای یک شنبه ساعت 14 هفته درمیان

جلسات شورای گروه مهندسی هسته ای روزهای سه شنبه ساعت 12 هفته درمیان


 
اعلام نمرات
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢٩  کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان دروس فیزیک هسته ای، آشکارسازی و دزیمتری (ارشد پرتوپزشکی) و جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای

نمرات نهایی دروس فوق از طریق کارنامه قابل رویت است و ریز نمرات روی در اتاقم نصب شده است. دانشجویان عزیز می توانند در ساعات حضورم، روزهای زوج ساعت 10-15 جهت مشاهده برگه های خود مراجعه کنند. پس از یک هفته نمرات نهایی می شود.


 
نمرات درس آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٩  کلمات کلیدی:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی که درس آشکارسازی و سیستم های ادازه گیری هسته ای را با من دارند. نمرات این درس پشت در اتاقم اعلام شده است و دانشجویان می توانند برای روئیت برگه ها به مدت یک هفته در ساعات حضورم مراجعه کنند.


 
اعلام نمرات میان ترم
ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢  کلمات کلیدی:

به اطلاع دانشجویانی که دروس " فیزیک هسته ای" ، "آشکارسازی و دزیمتری" و " جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای" را با اینجانب دارند می رسانم که نمرات میان ترم ایشان آماده و روی در اتاقم در طبقه دوم دانشکده فنی و مهندسی نصب شده است.

دانشجویان می توانند جهت روئیت برگه ها تا آخر هفته در ساعات حضورم مراجعه کنند:

دوشنبه 13-15 و سه شنبه 8-12و چهارشنبه بلافاصله بعد از کلاس ساعت 12:45

همچنین کسانی که آزمون نداده اند و غیبت غیر مجاز دارند حتما مراجعه کنند و در رابطه با غیبت خود توضیح دهند تا حذف نشوند.


 
ساعات حضور تا پایان ترم دوم 94-95
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱۱  کلمات کلیدی:

یک شنبه ها 8 تا 10

دو شنبه ها 13 تا 15

سه شنبه ها هفته در میان 8 تا 15 و هفته هایی که جلسه است 8 تا10

 

هفته در میان شورای پژوهش دانشکده فنی روزهای سه شنبه10 تا 12

 و شورای گروه سه شنبه ها 12 تا 15 برگزار می گردد.


 
نمرات جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای
ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱٠  کلمات کلیدی:

رویت برگه ها روزهای شنبه و دوشنبه هفته جاری

ساعت ۱۳-۱۵


 
نمرات آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
ساعت ٦:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٥  کلمات کلیدی:

رویت برگه ها روزهای دوشنبه و سه شنبه 5 و 6 بهمن ساعت 10-12


 
نمرات فیزیک هسته ای
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٤  کلمات کلیدی:

رویت برگه ها دوشنبه و سه شنبه 5 و 6 بهمن ساعت 10-14


 
← صفحه بعد